Kochtopf Stella Nova - Kela - casserolle

74,95 €

Moderner Kochtopf Stella Nova, 20 cm Ø, 2,2 Liter. Topf und Deckel bis max. 180° C im Backofen nutzbar

Stella Nova, 24 cm Ø, 3,5 Liter. Topf und Deckel bis max. 180° C im Backofen nutzbar